JOUW HULP

De NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap (NLEG) is een erkend kerkgenootschap en rechtsgeldig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27349313. Haar activiteit is het UITleggen, UITteenzetten, UITtdrukken, UITtvoeren en UITleven van het Evangelie van Gods Koninkrijk. Ons beleidsplan elders op deze website geeft meer informatie. Naast het bereiken van buitenkerkelijken willen we als Gemeente onze stad zegenen en andere Gemeenten en bedieningen helpen, zowel lokaal als internationaal. Daar is tijd en geld voor nodig. Jouw hulp wordt erg op prijs gesteld. In gebed maar ook praktisch. Wil je financieel je steentje bijdragen aan de NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap, dan zijn er verschillende mogelijkheden om te geven.

 

1 - EEN GIFT OVERMAKEN

Als eerste kun je een gift per bank overmaken. Dit kan naar: NL78INGB0004393783 t.n.v. NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap te Alphen aan den Rijn.

Is je gift voor een speciaal project, vermeld dit er dan duidelijk bij.

De NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap is geregistreerd als ANBI onder RSIN-nummer 818485048. Dit betekent dat je gift aftrekbaar is van de belasting.

Er zijn echter wel een aantal beperkingen bij de aftrek van giften:

  • Er geldt een drempel van 1% van je inkomen, dat bedrag is niet aftrekbaar.
  • Er geldt een maximum aan de aftrek van 10% van je inkomen.
  • Het aftrektarief voor giften wordt met ingang van 2020 verlaagd.

 

2 - PERIODIEKE GIFT

Geef je meer dan 10% van je drempelinkomen per jaar aan goede doelen, dan is het te overwegen om op een andere manier te geven, zodat je kunt profiteren van extra belastingvoordeel. Eén van de mogelijkheden is de periodieke gift. Giften in deze vorm kennen geen drempel van je inkomen en ook geen maximum. Op deze manier zijn je giften 100% fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat er jaarlijks, voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag wordt gegeven en dat dit in een onderlinge overeenkomst wordt vastgelegd. Wil je een periodieke gift regelen, dan kun je op de website van de belastingdienst het formulier “periodieke gift in geld” downloaden. Het ingevulde formulier stuur je naar boekhouding@nleg.nl zodat het ondertekend geretourneerd kan worden.

 

3 - HET TESTAMENT

Een andere mogelijkheid om te geven, is de NLEG in je testament op te laten nemen. Je dient dit dan wel bij een notaris vast te laten leggen. Informeer goed naar de kosten, want deze verschillen per notaris. Als erkend goed doel (ANBI-instelling) hoeft de NLEG geen erfbelasting te betalen. De schenking komt dus geheel ten goede aan de activiteiten van de gemeente.

 

4 - EEN PERSOONLIJK GESPREK

Wanneer je vragen hebt over geven aan de gemeente, dan kun je altijd een persoonlijk gesprek aanvragen. Wij helpen je graag, waar mogelijk. Een afspraak met een vertrouwenspersoon kun je maken via boekhouding@nleg.nl of bel naar 06-53910222.

 

BIJ VOORBAAT DANK namens de NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap (NLEG)

Lauraplein 2

2406 BB  Alphen aan den Rijn

Mobiel 06-53910222 / 06-17700800

Telefoon 0172-420226

Kamer van Koophandel nummer 27349313

ANBI-RSIN-nummer 818485048

NL78INGB0004393783 t.n.v. NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap te Alphen aan den Rijn

 

uw hulp