Lidmaatschap

Als je geruime tijd bij ons komt en je thuis voelt kun je je aansluiten als lid. Mensen die lid worden ervaren onze gemeenschap als hun geestelijk thuis. Ze willen mede verantwoordelijkheid dragen voor onze kerk, met inzet van hun tijd, talenten en middelen. Ze willen helpen om de visie van de kerk gestalte te geven in onze omgeving. Dit kan in de vorm van bedieningen.

Je kunt niet ‘zomaar’ lid worden. We vinden dit een serieuze zaak, waar je goed over moet nadenken. De Bijbel spreekt over ‘levende stenen’, en die moeten zorgvuldig worden ingevoegd in het bouwwerk. Zo vinden we het belangrijk dat mensen zich echt thuis voelen bij ons en onderschrijven waar wij als gemeente voor staan. Verder hechten we eraan dat er sprake is van een persoonlijke bekering en van volwassen doop door onderdompeling.

In onze gemeente komen mensen die niet gelovig of kerkelijk zijn tot geloof, maar het gebeurt ook dat mensen vanuit een andere geloofsachtergrond besluiten onze gemeente te bezoeken. Onze gemeente heeft online studies beschikbaar voor iedereen die zich willen verdiepen op welke wijze NLEG aan het lidmaatschap invulling geeft.

lidmaatschap