Wie zijn wij

Leuk dat je de tijd neemt om ons te leren kennen. Als Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap, proberen we op deze pagina een goed beeld te geven waar we vandaan komen en wat onze doel en visie is voor de gemeenten. Dit doen wij met een team van mensen om zo u te kunnen helpen en of bij te staan.

Hoe zijn wij ontstaan

Deze bruisende gemeente is in 1993 ontstaan uit een bidstond van een paar mensen, die met een bewogen hart voor de stad gingen bidden.
Een paar jaar daarvoor werden al, in een kelder zgn. "Gospel Huis Party's" gehouden voor jonge mensen en bidstonden opgestart.
Mensen kwamen tot bekering en onder toezicht en begeleiding van een aantal voorgangers werd op 4 april 1993 de 1e openbare samenkomst gehouden.
Inmiddels is de gemeente gegroeid en ook de kinderen krijgen speciale aandacht in hun "KinderKerk". Tijdens de samenkomst is er ook een creche.

Onze relaties

De NLEG is een door de overheid erkend kerkgenootschap. We zijn ANBI erkend (RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8184 85 048) en daarom zijn uw giften voor de belasting aftrekbaar, Ook zijn we lid van een aantal overkoepelende organisaties waar we betrokken mee zijn en die ons helpen in de bediening. Wij vinden relaties in en buiten de NLEG heel belangrijk en geven daar op diverse niveaus handen en voeten aan in:

ALPHEN AAN DEN RIJN

In onze stad zijn we o.a. betrokken met het overleg tussen de burgemeester en de kerken, de Raad van Kerken (https://kerkeninalphen.nl), Week van Gebed, PrayerStation, vrijwilligerswerk in de PI, etc. Als NLEG hebben we een stadsbediening; ruimt 80% van de leden komt uit Alphen aan den Rijn.

DE PROVINCIE > Pinkster Gemeente Morgenstond 

In Zuid-Holland zijn we verbonden met de Morgenstond Beweging (http://www.morgenstond.org/). De oprichter en apostel, wijlen Peter Rothuizen, had al jaren de visie om een Pinkstergemeente in Alphen aan den Rijn op te richten. Hij heeft indertijd Ab en Marcia Meerbeek geholpen om de NLEG te starten. Als NLEG zijn we dankbaar voor de apostolische hulp die zijn zoon, Stephan Rothuizen nog steeds aan de NLEG geeft. Een filmpje met Stephan aan het woord is te vinden op www.youtube.com/watch?v=CLLXVnbOOS0. Als NLEG hebben we dus ook dichtbij  contacten en spreken in andere Gemeenten en bezoeken de meetings voor leiders.

Nationaal> Verenigde Pinkster- & Evangeliegemeenten
In Nederland zijn we lid van de VPE (www.vpe.nl), Rruim 130 pinkster- en volle evangelie gemeenten en ruim 200 predikanten en andere geestelijke werkers zijn daarbij aangesloten. De NLEG-statuten zijn opgesteld volgens de VPE richtlijnen. De VPE zelf is weer verbonden met de World Assemblies of God Fellowship (www.ag.org), waarbij ongeveer 370.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 70 miljoen leden wereldwijd. Als NLEG staan we dus niet op een eiland en bezoeken de pastor meetings en conferenties.

Internationaal> Grace

Naast de voornoemde Assemblies of God hebben we ook vriendschap en relaties met Grace Partnership in Florida (https://gracepartnership.net/). Zij hebben de visie om kerken lokaal en internationaal te starten en ondersteunen, zowel in Europa, Oekraïne, Zuid-Amerika, etc.

Samen met hen ondersteunen we ook diverse internationale zendingsprojecten en een kindertehuis Case de Esperanza (https://casadeesperanza.nl/wie-zijn-wij/). Zo zijn we als NLEG op diverse niveau’s betrokken en actief.Ons doel

Samen genieten van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest, waardoor wij Hem beter leren kennen om Hem te delen met anderen in Alphen aan den Rijn en omgeving.

Door:
UITleggen
UITeenzetten
UITdrukken
UITvoeren
UITleven

van het evangelie.

Onze visie

Een nieuw Leven
Van God genieten staat centraal en dat kan alleen als Hij van ons kan genieten omdat we gehoorzaam zijn aan Zijn Woord en ons onder Zijn genade stellen!
De hulp en kracht van de Heilige Geest zijn hierbij onontbeerlijk en Zijn dagelijkse vervulling hebben we zo nodig!
 
Het Evangelie
Betekent "Blijde boodschap" door de vergeving van zonde, mogelijk gemaakt door het bloed van Jezus.
Dat wordt niet alleen in de samenkomst uitgeleefd, maar ook thuis, op school, werk en in de stad.
 
Muziek en zang zijn daar een belangrijk onderdeel in en de lofprijs en aanbidding is meestal hartverwarmend; voor God en de mens!
 
Evangelisatie
Evangelisatie is niet een programma doch een levensstijl. Er zijn regelmatig openluchtsamenkomsten, er is een speciale KidsClub om ongelovige kinderen te bereiken en middels de gratis Stads-CD "Het is tijd voor een Nieuw Leven" werd huis-aan-huis evangelisatie bedreven.
 
Gemeenschap
Hebben met de Vader door Hem te aanbidden en Hem te plezieren is ons hoogste doel. Maar ook goede, open en eerlijke relaties met elkaar ontwikkelen als broeders en zusters is een zeer belangrijk onderdeel in Nieuw Leven.
 
Wij moedigen daarom elkaar aan vragen te stellen over alles wat gedaan en besproken wordt!

Het team

PASTORS

Ab en Marcia Meerbeek

OUDSTEN
Jan en Annelies Zandstra

DIAKENEN

Sjaak en Ruthlyn Pijnacker

Lydia Burggraaf

VERTROUWENSPERSONEN

Joop en Rianne Klein Haneveld