Beperking van het geluidsvolume in de NLEG

Er zijn in het verleden in de NLEG diverse klachten geweest over te hoge geluidsvolumes. Het is dan niet meer aangenaam om naar het geluid te luisteren,
laat staan om mee te zingen en het kan zelfs gehoorschade opleveren, in het bijzonder voor jongeren.
De vraag is hoe we dit kunnen voorkomen in het kader van “Veiligheid in de NLEG”.

WAT IS TE HARD GELUID EN WANNEER IS HET SCHADELIJK?
Geluidssterkte wordt gemeten in decibel (dB). Geluiden vanaf 80 decibel kunnen schadelijk zijn. Geluiden van 120 decibel kunnen
je gehoor direct beschadigen. Hoe schadelijk geluiden tussen 80 en 120 decibel zijn hangt af van hoe vaak en hoe lang je ernaar luistert. Een voorbeeld: geluid van 80 decibel kun je 8 uur per dag (of 40 uur per week) ‘veilig’ horen. Elke 3 decibel erbij is een verdubbeling van het geluid, waardoor 83 decibel nog maar 4 uur per dag (of 20 uur per week) veilig is. En 86 decibel nog maar 2 uur per dag (of 10 uur per week). Geluid van 103 decibel kan je gehoor in minder dan 5 minuten beschadigen. Onlangs heeft de overheid onderzoek gedaan naar het niveau van het geluid. Voor mensen vanaf zestien jaar zou op plekken waar versterkte muziek klinkt, zoals clubs, discotheken, cafés en scholen, een geluidsnorm van maximaal 102 decibel
gehanteerd moeten worden.
Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het rapport Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten.
• Voor kinderen tot en met dertien jaar raadt het instituut gemiddeld 91 decibel aan en voor kinderen van veertien en vijftien 96 decibel.
• Alle normen gelden gemeten als gemiddelde over een kwartier aan één stuk.
• De geadviseerde maximale niveaus zijn niet gegarandeerd veilig en mensen moeten zelf maatregelen blijven nemen, zoals het dragen van gehoorbescherming, afstand nemen van de geluidsbron (speaker) en het nemen van 'oorpauzes'.

DECIBEL VOORBEELDEN
Hoe hard zijn geluiden nu echt in decibellen? Het is lastig voor te stellen hoe hard een bepaald geluid nu is, maar deze tabel biedt wel een enige indicatie in de verschillende geluidsniveaus die er bestaan. Zo is het geluid van een deurbel 80 decibel en produceert een laag overvliegend vliegtuig 110 decibel. Als je te lang in een ruimte of omgeving bent waarvan je het vermoeden hebt dat er wel flink wat decibel om je oren vliegen, gebruik dan een decibelmeter om het geluidsniveau op te meten. Om dit te kunnen meten heeft de NLEG onlangs een dB-meter aangeschaft.
Wat is het maximale volume in dB in de NLEG? We willen dat proefondervindelijk stellen op 95 dB maximaal. Het geluid (in bijzonder de spraak) moet echter wel goed verstaanbaar blijven door de hele zaal.

GELUIDSNORMEN IN BELGIE
In Belgie is men al veel verder met de normering van geluid in openbare gelegenheden en daar wordt gewerkt met drie categorieën. Hoe hoger het
geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen.
1. Bij muziekactiviteiten met een geluidsniveau onder 85 decibel gemeten over 15 minuten, moet de organisator geen maatregelen nemen voor
gehoorbescherming. Praatcafés of restaurants, waar de muziek op de achtergrond speelt, vallen bijvoorbeeld onder deze categorie.
2. Ligt het geluidsniveau tussen 85 en 95 decibel, zoals in muziekcafés of bij kleine fuiven, moet de organisator wel een aantal maatregelen nemen. Het gemeten geluidsniveau moet bijvoorbeeld permanent zichtbaar zijn voor de persoon die het volume bedient. Het volume moet ook de hele activiteit gemeten worden met een reglementair meettoestel.
3. In de derde en luidste categorie, met een geluidsniveau van maximaal 100 decibel gemeten over 60 minuten, gaan de verplichtingen nog verder. Dan is de
organisator bijvoorbeeld verplicht om gratis oordopjes ter beschikking te stellen en moet het gemeten geluidsvolume geregistreerd worden en gedurende een maand bijgehouden. Festivals vallen onder die categorie.

CONCLUSIE & AANBEVELING
De NLEG heeft een dB-meter aangeschaft. Deze dient door de geluidsmensen bewaard, onderhouden (batterij) en gebruikt te worden om te voorkomen dat het geluid niet meer boven de 100 dB komt (95 dB bij de geluidstafel) en schadelijk wordt. Vanaf heden (april 2018) wordt dit toegepast en dit zal ook in de Levend Nieuws bekend gemaakt worden. Goedgekeurd door de OR op 9 april 2018.