Veiligheid in de NLEG

VEILIGHEID EN ORDE IN GODS HUISGEZIN

De Gemeente is een plaats waar God Zijn geroepen mensen bijeenbrengt om Hem te eren, te dienen en elkaar en de maatschappij dienstbaar te zijn. Als men bij elkaar komt is spontaniteit belangrijk maar er moeten ook zaken (vooraf) geregeld worden. God vraagt ons dat in BGT 1Cor 14:40 40 Maar zorg ervoor dat iedereen zich goed gedraagt, en dat er orde is in de kerk. Dit vers staat aan het einde van een hoofdstuk waar allerlei instructies staan vermeld om zorg te dragen dat het bovennatuurlijke werk van Gods Geest kan plaatsvinden. Dat is waarom de NLEG ook bedieningsinstructies voor elke bediening heeft ingesteld. Die zijn op de website te vinden. Al dit soort instructies, ook van teamleden die u bijvoorbeeld een stoel aanwijzen om te gaan zitten, zijn dus in principe altijd bedoeld dat de Heer optimaal kan werken! God is een God van orde leert 1Cor 14:33. Daarom willen we samen op tijd om 10:00 uur beginnen en zorgen we dat het rustig is als Gods Woord gesproken wordt, zodat iedereen het kan ontvangen.

 

GEESTELIJKE VEILIGHEID

De Gemeente is ook een plaats waar het geestelijk veilig behoort te zijn. Met elkaar dienen we te zorgen dat er geen valse leraars of leringen kunnen binnensluipen (2Cor 11:13, Gal 2:4, Rom 16:18, 2Pet 3:16).

 

PRAKTISCHE VEILIGHEID

Daarnaast willen we er samen voor zorgdragen dat het gebouw waar we samen komen, veilig en schoon is.

 • Er wordt regelmatig schoongemaakt, ook vanwege de hygiëne.
 • Er zijn brandblusmiddelen, een EHBO-doos, een ontruimingsplan en zelfs een defibrillator om bij een mogelijk hartstoornis te gebruiken. Onlangs is een dB meter aangeschaft om het geluidsniveau goed te kunnen regelen.
 • Er worden voorzorgsmaatregelen genomen ten behoeve van de veiligheid voor onze kinderen in de kinderruimten.
 • Denk aan veilig opbergen van je mobiel, tas, geld, etc. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen.

 

We leven in een maatschappij waarin veel dingen veranderd zijn en nog zullen veranderen. Daarom moeten we nu ook rekening houden met andere zaken zoals:

 • Veiligheid en procedures ingeval van terrorisme.
 • Er is ook een “me too” beweging gaande. Met elkaar kunnen we niet toestaan dat er seksueel misbruik kan plaatsvinden of verborgen blijft. De kerk is geroepen om de duisternis te ontmaskeren (Han 26:18, 1Cor 4:5).

 

Natuurlijk kunnen we als NLEG nog verbeteren op bepaalde gebieden. We denken daarbij aan:

 • Het aanmoedigen om mogelijke misstanden tijdig te signaleren. Daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor.
 • Het mogelijk screenen van (nieuwe) teamleden in bedieningen.
 • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

 

We waren als NLEG op al enkele van deze gebieden een trendsetter met het vragen van uw toestemming op het aanmeldingsformulier en ook de ondertekening van het lidmaatschap- en het leiderschaps document toen onze bediening aanving. Daarin erkenden we de gevaren in de bediening en het belang om voor elkaar te zorgen en samen de veiligheid en integriteit te bewaken.

DE OVERHEID GEEFT DAARBIJ OOK VEILIGHEIDSREGELS

We kunnen dit onderverdelen in:

 • INTERNE VEILIGHEID. We denken daarbij niet alleen Arbo of het ontruimingsplan, maar ook aan procedures over machtsmisbruik, seksualiteit, werkers, kinderen, de noodzaak van verklaringen van goed gedrag en interviews van werkers.
 • EXTERNE VEILIGHEID zoals bescherming tegen terrorisme.
 • WETTELIJKE PROCEDURES op het gebied van privacy, zoals de registratie van persoonsgegevens. Eind mei wordt de AGV-wet operationeel en veel bedrijven en ook kerken zijn daarmee bezig en nog niet klaar. Deze wet betreft de Algemene Verordening Gegevensverwerking die regelt hoe we gegevens vastleggen (foto’s, database, toeleveranciers, etc.) en wat doen we om deze gegevens te beschermen en als die onverhoopt gehackt worden?

 

SAMENGEVAT

Er valt er nog veel te doen op al deze gebieden en zijn we nog niet klaar met alle details maar het heeft onze aandacht. Vandaar dit artikel. Er moeten procedures opgesteld en uitgevoerd worden. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust bij de leiding van de NLEG. Als u zich geroepen voelt om te helpen en een verantwoording op u te nemen op dit gebied, dan horen we het graag. Dit alles om Gods huis op orde te krijgen en te houden. En een veilig huis te bieden aan ons allen in de NLEG. Daar zijn we sAMEN verantwoordelijk voor!