Uw donaties

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap (NLEG) is een door de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangelie Gemeenten) erkende Gemeente en helpt tevens andere Gemeenten en bedieningen. Zowel landelijk als ook internationaal. Daar is tijd en geld voor nodig.  Uw hulp wordt erg op prijs gesteld.

Wat kunt u doen?

Door voor de apostolische bediening van de NLEG te bidden. Laat dat onze hemelse Vader weten! Of - als u dat op uw hart heeft - mag u ons ook financieel ondersteunen in de bediening.

Deze acties maken u een partner om het Evangelie van Gods Koninkrijk uit te dragen.

Uw gebeden worden gehoord door God en gaven gezien. Jezus zegt in Lukas 6:38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden. Met andere woorden: op de een af andere wijze zal God u weer zegenen voor datgene wat u met een warm, bewogen hart voor een ander doet.

Testament & Nalatenschap

Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we over wijs rentmeesterschap. Dat geldt niet alleen voor het beheer van uw inkomen en vermogen tijdens uw leven, maar het geldt ook voor de aanwending van uw nalatenschap. Wie iets wil nalaten aan de NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap (NLEG) te Alphen aan den Rijn dient dat op te nemen in een testament. Zonder testament wordt uw nalatenschap na uw overlijden verdeeld volgens de regels van de wet en worden de  standaard verdelingsregels toegepast voor de familieleden. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de NLEG. In het testament wordt dan een zogenaamd legaat opgenomen. Daarin wordt bepaald aan wie een bedrag wordt nagelaten. Het is belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken. De NLEG is een kerkgenootschap en rechtsgeldig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27349313. Haar activiteit is het uitleggen, uiteenzetten, uitdrukken, uitvoeren en uitleven van het Evangelie van Gods Koninkrijk. Bel of mail ons voor meer informatie.

Periodieke gift

Als u giften (tienden, offers) geeft aan de NLEG zijn deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, onder aftrek van 1% van uw verzamelinkomen (het gezamenlijke inkomen uit werk en woning, aanmerkelijk belang en sparen en beleggen). Als u de gift geeft in de vorm van een periodieke uitkering is de drempel niet van toepassing en is de gift dus geheel aftrekbaar. Een gift is periodiek als deze een vast bedrag is per jaar (welke in bijvoorbeeld maandelijkse termijnen mag worden betaald) en voor tenminste vijf jaar plaatsvindt. Tot 1 januari 2014 moest een periodieke uitkering vast worden gelegd in een notariële akte. Met ingang van 1 januari 2014 hoeft dat niet, maar is een overeenkomst met de NLEG voldoende. Mocht u hiervoor voelen dan regelen wij dit graag voor u.

Aftrekbaarheid

U ontvangt jaarlijks een giftenoverzicht in februari. Dat kunt u gebruiken voor uw belastingaftrek. Dank u wel namens ons allemaal en Gods rijke zegen toegebeden.

De NLEG is lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en ANBI-gecertificeerd via de collectieve VPE-groepsbeschikking. Nadere informatie en documenten zijn beschikbaar.
Er is een ANBI-portaal online beschikbaar gekomen voor de gemeente.
Dit is de link waar u de gegevens kunt raadplegen.

Gaven kunt u onder vermelding van bestemming (zending / website / Gemeentewerk / algemeen) storten op ING banknummer NL78INGB0004393783

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap
Lauraplein 2
2406 BB Alphen aan den Rijn

uw hulp

anbi vpe